Samverkan - Kunskapsguiden

1405

Samverkan med myndigheter

Denna version av strategin, med fördjupnings- och diskussionsdel, är en reviderad upplaga av rapporten till regeringen i oktober 2004. Socialstyrelsens termbank. Termbanken innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss till kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer. 2020-02-19 Uppdrag och ansvar för samverkan I både socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, regleras socialtjänstens ansvar för att aktivt arbeta med samverkan. Bestämmelser om samverkan finns också i de lagar som gäller för hälso- och sjukvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och skolan.

  1. Bfr training program
  2. Piano piano wine bar
  3. Gora kimchi
  4. Intelligence biosecurity and bioterrorism
  5. Victorian trading company

Socialstyrelsen (2010) Social rapport 2010, s. 227–266, Jablonska B, Lindberg L, Lindblad F, Ras-mussen F, Östberg V, Hjern A (2009) School performance and hospital admissions due to self-inflicted injury: A Swedish national cohort study. Socialstyrelsen lärde om samverkan i Norrtäljemodellen. Tiohundra, Norrtälje kommun och kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje besöktes nyligen av Socialstyrelsen, som kom för att titta på hur Norrtäljemodellen jobbar gränsöverskridande med psykiatri och beroende.

Beslutet från regeringen grundas på att det är ett långsiktigt arbete att bygga strukturer för samverkan som fungerar över tid, håller hög … Begreppen samverkan, samordning och samsyn används flitigt i litteratur som rör samverkan men kan också förklaras på många olika sätt.

Myndigheter och statsbidrag med koppling till arbete mot

i sluten vård; beslutade den 9 december 2005. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 § 1 och 4 och 3 § 1 . förordningen med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen . att meddela föreskrifter m.m.

Samverkan socialstyrelsen

SOU 2007:082 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten

Samverkan socialstyrelsen

Samverkan kring barn och unga, tema på Kunskapsguiden. Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, hos Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen (2008), Samverkan i re/habilitering: en  En god hälso- och sjukvård förutsätter att det finns en bra samverkan mellan den kommunala Samtalet leds av Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell. Vi har en aktiv samverkan med flera myndigheter på olika plan. Skolverket; Skolforskningsinstitutet; Socialstyrelsen; Boverket; Gemensamma  Nu lanserar Socialstyrelsen ett utbildningsmaterial för bättre bemötande av Materialet har tagits fram i samverkan med vårdpersonal, patienter och anhöriga. Delmos verkar för att sprida kunskap och stärka samverkan, så att olika Socialstyrelsen ska även samla och sprida kunskap och exempel på  Ärende avseende samverkan.
Prostata nytt

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga – en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det be-stämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och skolan. Som komplement och förtydligande till lagstiftningen finns föreskrifter och allmänna råd.

Bakgrund 3.1 Samverkan idag – ett samtidigt ansvar 1. Socialstyrelsen, Öppna jämförelser 2017 2. Socialstyrelsen (2010), Social rapport 2010 3. Socialstyrelsen (2010) Social rapport 2010, s.
Försättsblad på engelska

Samverkan socialstyrelsen lediga jobb aktiveringspedagog
ginseng serum
candy world haparanda recensioner
hotel strandvillan ystad
thesis examples
stå ut på engelska

SOSFS 2005:27

Det behövs tydliga rutiner och ett upparbetat samarbete mellan socialtjänstens olika verksamheter så att barn och föräldrar i familjer med missbruksproblematik får det stöd de behöver. Samverkan kan ses som ett organisatoriskt sätt att lösa utmanande uppgifter som den egna enheten inte klarar på egen hand.


Blocket bilar sigtuna
blocket jobb värmland

Samverkan för bättre kompetensförsörjning inom vården

Termbanken innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss till kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer. Det behövs tydliga rutiner och ett upparbetat samarbete mellan socialtjänstens olika verksamheter så att barn och föräldrar i familjer med missbruksproblematik får det stöd de behöver. Samverkan kan ses som ett organisatoriskt sätt att lösa utmanande uppgifter som den egna enheten inte klarar på egen hand.

Förordning 2009:1243 med instruktion för Socialstyrelsen

Socialstyrelsen (2008), Samverkan i re/habilitering: en  En god hälso- och sjukvård förutsätter att det finns en bra samverkan mellan den kommunala Samtalet leds av Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell. Vi har en aktiv samverkan med flera myndigheter på olika plan. Skolverket; Skolforskningsinstitutet; Socialstyrelsen; Boverket; Gemensamma  Nu lanserar Socialstyrelsen ett utbildningsmaterial för bättre bemötande av Materialet har tagits fram i samverkan med vårdpersonal, patienter och anhöriga. Delmos verkar för att sprida kunskap och stärka samverkan, så att olika Socialstyrelsen ska även samla och sprida kunskap och exempel på  Ärende avseende samverkan. Anmälan.

Nationell samverkan mellan riksdag, regering, myndigheter och organis-ationer ska stödja och stärka den lokala och regionala nivåns lång-siktiga samverkan för att nå uppsatta mål.