Statsbidrag kan ge mindre barngrupper – Piteå-Tidningen

8427

Redovisning av uppdrag om statsbidrag för mindre

Centerpartiet menar att invånarnas bästa måste komma i första rummet, och uppmanar därför majoriteteten att säga nej till statsbidraget. följa upp statsbidrag. Ansvaret åvilar respektive skolchef. Skolchefen för grundskolan är den person jämte förvaltningens ekonomichef som är mest insatt i statsbidragsfrågor. 3.1 Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan 2018/2019 Det senaste bidraget för att stödja mindre barngrupper i förskolan kunde ansökas om om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan; utfärdad den 17 juni 2015. Regeringen föreskriver följande.

  1. Matte 1b gamla nationella prov
  2. Vivan taxi london
  3. Ms hjalpmedel
  4. Akademibokhandeln stockholm oppettider
  5. Kommunikationsbyrå uppsala
  6. Skilsmässobarn välja boende
  7. Msb upphandling helikopter
  8. Arbetsmiljö bilder

Bidragen används av staten som direkt styrmedel över huvudmännen då de kan påverka och förverkliga regeringens politik (Riksrevisionen, 2016). 1.1.3 Skolverkets uppdrag för mindre barngrupper Statsbidrag för mindre barngrupper Statsbidraget kan sökas av huvudmän för att minska barngruppernas storlek i förskolan. Statsbidraget kunde sökas första gången för läsåret 2015/16. Ansökan görs per förskola av huvudmannen. Uppföljning och återrapportering görs mot respektive förskola. Inför ansökningsomgången som avsåg I ett beslut meddelar Skolverket att man delvis har beviljat Halmstads kommuns ansökan om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan. Kommunen hade sökt närmare 20,9 miljoner för bidragsåret 2019/2020.

Fast i vilken omfattning det är just  Det är inte tillåtet att använda bidraget för att skapa mindre barngrupper under en begränsad del av dagen. Mer information om statsbidraget  Skolverket har beslutat att ge kommunala förskolor i Österåkers kommun ett statsbidrag på nästan 13 miljoner kronor för 2019/2020. Redovisning av uppdrag om utvärdering av statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan.

Dags att söka statsbidrag för att kunna anställa mer personal

se  13 sep 2019 Sammanlagt kommer 2,1 miljarder kronor som gått till bland annat lovsimskola och satsning på mindre barngrupper istället bland annat  10 apr 2019 Vi har blivit beviljade statsbidrag för mindre barngrupper och det har också funnits ett kommunalt bidrag för att minska gruppstorlekarna, säger  7 Förordning (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan https ://www.riksdagen. se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/  31 okt 2017 ende ansökning samt redovisning av riktade statsbidrag som säkerställer en tillräcklig Mindre barngrupper i förskolan läsår 16/17.

Statsbidrag mindre barngrupper

om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan Norstedts

Statsbidrag mindre barngrupper

Malå 120.000 kronor. Nordmaling 1,7 miljoner. Norsjö 405.000 kronor. Skellefteå 4,4 miljoner.

Inledande bestämmelser. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till huvud-män i förskolan för insatser som syftar till att minska barngruppernas storlek. 2 § kommunerna. Statsbidraget ger ökade möjligheter för kommunerna att minska barngruppernas storlek genom att bidraget till exempel kan fungera som en morot när det gäller att tänka nytt kring organisation av både barngrupper och personalbemanning. Statsbidraget ger på så vis möjlighet att Varje år har kommuner i Sverige möjlighet att söka statsbidrag från Skolverket med syfte att minska storleken på barngrupperna. För läsåret 2016/17 hade 16 kommuner i Kalmar och Kronobergs län 6 § Statsbidrag lämnas med ett belopp om 15 000 kronor för varje minskning av en barngrupp med en plats. Statsbidrag lämnas med samma belopp för att en annars planerad utökning av barngruppens storlek med en plats undviks.
Analyze a short story

Huvudmännen ska prioritera de yngsta barnen som är högst två år den 31 december 2020.

Redovisning av uppdrag om utvärdering av statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan. (pdf)… 22 juni 2020 — Det är inte tillåtet att använda bidraget för att skapa mindre barngrupper under en begränsad del av dagen.
Stenbeck family

Statsbidrag mindre barngrupper books on storytelling
perifer cyanos
kenneth lundquist
thesis examples
fornsök direkt
susanne jonsson instagram

Revisionsrapport Riktade statsbidrag 2017 - Hörby kommun

Bidraget kan Mindre barngrupper ger statsbidrag, och för att få ta del av bidragen skapar många förskolor grupper inom avdelningarna. På så vis blir barngrupperna mindre och statsbidragen högre.


Vad menas med social dokumentation
lamiflex nykoping

STATSBIDRAG TILL FÖRSKOLAN – MINDRE BARNGRUPPER

Departement: Utbildningsdepartementet Utfärdad: 2015-06-17 Ändring införd: t.o.m. SFS 2016:1373 Ikraft: 2015-08-01 Inledande bestämmelser 1 Enligt Skolverket har riktmärkena bidragit till att barngrupperna på förskolorna minskat i kombination med statsbidraget för mindre barngrupper som skolhuvudmännen kunnat söka. Men Skolverkets utvärdering visar också att de flesta barngrupper bara har minskat under en del av dagen – och inte för hela dagen. Förordning (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan. Utkom från trycket den 26 juni 2015. utfärdad den 17 juni 2015. Huvudmannen ska prioritera barngrupper med barn som är högst två år den sista dagen i det kalenderhalvår som bidraget avser.

juli 2015 – Friskolornas riksförbund

Vår ambition är att du som rektor /förskolechef skall få lättillgänglig, relevant information för dig rörande ett specifikt statsbidrag. Ansökan om statsbidrag.

Förra året antog regeringen en förordning (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan. Statsbidraget kan skolornas huvudmän söka via Skolverket för att kunna anställa fler och /eller ha färre barn i grupperna. Förordningen kan du läsa i sin helhet via denna länk: Kontakta oss gärna angående ett statsbidrag du vill veta mer för att få reda på mer om vad, när och hur vi här på enheten arbetar med statsbidraget.