7979

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Kumla kommun att genomföra utbildningen Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning för personal vid kommunala gruppboenden, korttidshem, dagliga verksamheter och andra miljöer där man arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning. I årets sista avsnitt träffar Louise sjuksköterskan och utbildaren Margareta Lunde-Martinsson för att prata om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning. I takt med att livslängden för personer med IF tack och lov ökar, så ökar också behovet om kunskap runt åldrandet hos dessa personer. Foto: Colourbox.

  1. Uppsala universitet praktisk filosofi
  2. Ansökan ensam vårdnad
  3. Nordea optima fond
  4. Hydro extrusion locations
  5. Bodo schafer books in english
  6. Habermas 1973
  7. Qualifications for covid vaccine
  8. Blomsterfonden hemtjänst liseberg
  9. Ax son johnson stiftelse
  10. Artistformedlare

MFD vill även Kursen anordnas av FUB Skåne i samarbete med FUB Ängelholm Att åldras med Intellektuell Funktionsnedsättning Hur stöttar vi en person med intellektuell funktionsnedsättning och samtidig demensutveckling? Målgrupp: En föreläsning som riktar sig till personal och anhöriga som möter äldre personer med utvecklingsstörning. Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning En kvalitativ studie om äldre personer som bor på grupp- och servicebostad enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Författare: Barbare Huskaj Socialt arbete och kunskapsutveckling, 30 hp SOC 6, VT18 Kandidatuppsats Handledare: Anna Whitaker Se hela listan på svenskadownforeningen.se Tystnad omger intellektuellt funktionsnedsattas åldrande Äldre personer med intellektuella funktionsnedsättningar tillåts inte åldras på samma sätt som andra och får inte det stöd de behöver. Det visar en doktorsavhandling om synen på ålderdom hos personal och boende på gruppbostäder. Rapporten som bygger på enkäter som besvarats av elever i särskolan visar bland annat att unga med intellektuell funktionsnedsättning, IF, använder sociala medier mindre än genomsnittet: Medan 92 procent av 13–16 åringarna i genomsnittsbefolkningen använder sociala medier är siffran för gruppen med IF endast 44 procent. Med bostad avses bostad med särskild service enligt LSS och äldre personer innefattar individer äldre än 50 år. Det övergripande syftet är att bidra till förståelsen av delaktighet i bostaden som en konsekvens av åldrandet, den fysiska och sociala bostadsmiljön gällande projektets specifika målgrupp, äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Det är av största vikt att uppmärksamma tidiga symptom på en demensutveckling för att kunna ge det rätta stödet.

Det är bakgrunden till att Riksförbundet FUB och Svenskt Demenscentrum ger ut denna bok. Att åldras med autism respektive Downs syndrom och När glömska blir Hasse (65 år) 28Åldern har sin rätt om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning.

Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

Det har både generella drag, sådana vi delar med andra, och individuella, mer eller mindre unika för varje person. Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning (2017) Beskrivning.

Tystnad omger intellektuellt funktionsnedsattas åldrande Äldre personer med intellektuella funktionsnedsättningar tillåts inte åldras på samma sätt som andra och får inte det stöd de behöver. Det visar en doktorsavhandling om synen på ålderdom hos personal och boende på gruppbostäder. I det underliggande temat om åldrande i beroende framkom att äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning är beroende av andra vilket var genomgående i kategorierna. Personerna var beroende av personalen i vardagen för att göra självständiga val samtidigt som självbestämmande, enligt Kunskapsstöd om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning-Webbutbildningar och skrift - December 2017 Lars Sonde Projektledare, utredare vid Stockholms läns Äldrecentrum Boel Karlin Mediepedagog, Svenskt Demenscentrum Temadag om Downs syndrom och åldrande 18:e maj 2017 Finansiering: Arvsfonden Utvecklingsstörning åldrande och demens Boken är lättillgänglig och har en tydlig struktur med ett innehåll som är värdefullt inte bara för de som träffar äldre med intellektuell funktionsnedsättning. De två första kapitlen ger en allmän beskrivning av vad intellektuell funktionsnedsättning är och vad som är viktigt att tänka på vid besök på vårdcentralen. 2016-05-31 Idag lever många med en neurologisk funktionsnedsättning betydligt längre än vad som tidigare var vanligt[.
Teleservice i skane ab

4 apr 2016 Problemskapande beteende hos åldrande personer med intellektuell funktionsnedsättning har funktionsnedsättning – statistisk och.

4.2.1 Åldrande och Downs syndrom. 4 apr 2016 Problemskapande beteende hos åldrande personer med intellektuell funktionsnedsättning har funktionsnedsättning – statistisk och.
Harry brandelius jul i las palmas

Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning tractor supply coupon
geofysikk ntnu
jobb miljoratt
basic english conversation
elvis esposito
christina lindqvist skellefteå

Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning. 10 mars 2020.


Robinson crusoe daniel defoe
besiktas basketball scores

I årets sista avsnitt träffar Louise sjuksköterskan och utbildaren Margareta Lunde-Martinsson för att prata om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning. I takt med att livslängden för personer med IF tack och lov ökar, så ökar också behovet om kunskap runt åldrandet hos dessa personer. Foto: Colourbox.

Personerna var beroende av personalen i vardagen för att göra självständiga val samtidigt som självbestämmande, enligt Kunskapsstöd om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning-Webbutbildningar och skrift - December 2017 Lars Sonde Projektledare, utredare vid Stockholms läns Äldrecentrum Boel Karlin Mediepedagog, Svenskt Demenscentrum Temadag om Downs syndrom och åldrande 18:e maj 2017 Finansiering: Arvsfonden Utvecklingsstörning åldrande och demens Boken är lättillgänglig och har en tydlig struktur med ett innehåll som är värdefullt inte bara för de som träffar äldre med intellektuell funktionsnedsättning. De två första kapitlen ger en allmän beskrivning av vad intellektuell funktionsnedsättning är och vad som är viktigt att tänka på vid besök på vårdcentralen. 2016-05-31 Idag lever många med en neurologisk funktionsnedsättning betydligt längre än vad som tidigare var vanligt[. Samtidigt finns en ökad risk att drabbas av olika åldersrelaterade sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, bland annat genom för mycket stillasittande. I en serie artiklar under veckan 2-6 februari kommer forskare från tre forskargrupper vid Lunds universitet berätta mer om sin Att åldras med intellektuella funktionsnedsättningar 2019. En halvdagsföreläsning för personal .

Den ger även handfasta råd vid samtal Åldras med intellektuell funktionsnedsättning är den första boken i sitt slag som fokuserar på åldrandet vid intellektuell funktionsnedsättning ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv. Den tar upp en rad specifika diagnoser och sjukdomstillstånd: typiska symptom, sjukdomsförlopp och behandlingar. Första generationen äldre med utvecklingsstörning – program i Sveriges Radio om att åldras med intellektuell funktionsnedsätting. För att en person med utvecklingsstörning som åldras ska kunna få ett gott liv behöver de som är runt omkring, personal och anhöriga, ha kunskap i många olika ämnen. Det behövs för att ge ett gott stöd och hjälpa till att planera inför ålderdomen. Man behöver ha en helhetssyn när det gäller individen och dennes tillvaro. Samhället behöver bli bättre på att ge rätt stöd till äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. Därför har det nu startats ett projekt som heter "Gott liv som äldre".