Untitled - Svenska kyrkan

4279

Untitled - Svenska kyrkan

7331 Skattefria bilersättningar. -300,00. 0,00. 7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner.

  1. Prostata nytt
  2. Nervcell delar
  3. Systemutvecklare yh stockholm

64, 7332 Skattepliktiga bilersättningar, -5,000. 65, 7612 Ubildning, idrottsutövare/tränare, -15,000. 66, Summa  Hotellkostnad utrikes, 6 513, 0. Inrikes skattefria bilersättningar, 4 325, 0.

0,00. -1 295,00.

Förslag budget 2020

-159,00. Personalkostnader. 7110. Löner till idrottsutövare och tränare.

Skattefria bilersattningar

Ersättning när du använder egen bil i tjänsten Unionen

Skattefria bilersattningar

7110. Löner till idrottsutövare och tränare. -21 000,00. -21 000,00. -25 000,00. 7331.

2018-05-08 15:34. Bilersättning i enskild firma skall väl egentligen inte bokföras över huvud taget då det är en deklarationspost. Vi brukar bokföra den och då på konto 7331 (att bokföra dom på 5800 är ju helt fel om du frågar mig då det är frågan om en reseersättning. Traktamente – skattefritt och skattepliktigt.
Library new jersey

7111 Löner idrottsutövare (mindre än halva basbeloppet). 7321 Skattefria traktamenten, Sverige. 7331 Skattefria bilersättningar. Ersättn till förtroendevalda o uppdragstagare.

Löner till tjänstemän och företagsledare.
Kvantum catering varberg

Skattefria bilersattningar designchef lön
arbetsgivare sjukanmälan
investment analyst loomis sayles
finska oversatt svenska
dävert båtsystem
ok pensionne house dumaguete location
uppdragsavtal

Resultatrapport ÅRL - Föreningen Social Omsorg

-9 161,54. Bilersättningar, skattefria (SCB).


Installera bankid skandiabanken
a kassa fastighet

Kostnadsersättning för samhällsbetalda resor i taxi - Uppsala

Utbetald milersättning utöver schablon  Om du har använt förmånsbil för tjänsteresor och betalat allt drivmedel själv, kan arbetsgivaren betala en skattefri bilersättning med 6,50 kronor per mil för diesel  som den anställda har fått utbetalt tas upp till beskattning i inkomstdeklarationen.

BUDGETFÖRSLAG 2019-2020

Skattefria bilersättningar. Skattepliktiga traktamenten, Sverige.

Svar: Konto 2910 : Bokföra körning med egen bil 7330 Bilersattningar 7331 Skattefri bilersättning 7510 Sociala avgifter Summa Personalkostnader Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg Rörelseresultat bilersattningar och fraktamenten man haft under aret. Semestem redovisas i tva kolumner. I den fOrsta anges hur manga dagar man har kvar att ta ut av innevarande ars semester ("Restsem innev ar"). I den andra rutan uppges hur manga sparade dagar man har innestaende. I den sista kolumnen redovisas hur manga timmar och minuter Vänsterpartiet Ånge 802493-8352 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31 Resultatenhet: Hela fòreningen Period: 18-01-01 - 18-12-31 Rörelsens intäkter mm Torpshammar den 20 april 2019. Ansökan om bidrag. Ånge kommuns pensionärsföreningar anordnar för trettonde året i rad en trivseldag för Ånge kommuns seniorer oavsett om de är med i en